tidsenligaverktyg

Minnesträning ger resultat

Effekten av minnesträning håller i sig och gör det även lättare att lösa uppgifter som inte övats. Det konstaterar Erika Dahlin i avhandlingen Train your Brain: Updating, Transfer, and Neural Changes. (Länk till avhandlingen)

Erika disputerade den 13/11 2009. Hon intresserade sig för möjligheten att träna arbetsminnet så att det blir lättare att fungera i vardagen, att plocka i och ur aktuell information ur det minne vi använder när vi löser komplexa uppgifter. Arbetsminnet fungerar för de flesta utan problem, men när vi blir stressade kan det vara svårt att läsa och förstå innehållet. Personer med ADHD har oftast ständigt denna problematik med arbetsminnet.

I studien har försökspersonerna fått träna fem dagar i veckan i fem veckor.


De viktigaste resultaten?
 - att man kan träna sitt arbetsminne och att det även gör att man blir bättre på otränade uppgifter. Men effekterna är väldigt begränsade till den process och de uppgifter som man har tränat på, att det är inom specifika överlappande hjärnområden.

 - att de tränade deltagarna presterar bättre även 1,5 år efter avslutad träning.

Erikas förhoppning är att minnesträning ska stärka personens förmåga att kunna styra över vilken information som ska finnas aktuell i arbetsminnet. Då blir det lättare att koncentrera sig på vad som är viktigt just för tillfället.

Läs mer om Erikas forskning på Skolporten http://www.skolporten.com/art.aspx?id=8ryOS

 

 

Barnbibblan.se

Barnbibblan.se är en webbplats skapad för barn. Här behöver man inte kunna läsa. Leka med ord och bokstäver, få boktips, lyssna på sagor, ramsor och sånger, upptäck andra sätt att kommunicera – bliss, pictogram, handalfabetet… allt det kan man göra i barnbibblan. 

Ett bibliotek att titta och lyssna på
I barnbibblan.se hittar du sånger, sagor och ramsor. Ramsorna är valda av och inramsade av förskolebarn.

Sagorna är översatta till teckenspråk och inspelade med elever på Kannebäckskolan.

Sångerna kommer att tolkas till tecken som stöd (TAKK) i samarbete med Eldorado under hösten 2009.

Boktipsen
3 boktips göms på startsidan varje måndag. Boktipsen finns i text, upplästa och på teckenspråk. Det gäller att leta bra.

Bliss, Pictogram och teckenspråk
I ordverkstad har vi lekt med bliss, pictogram och teckenspråk. Vi vill visa barnen att det finns olika sätt att kommunicera. Men också att inte särskilja barn som behöver stöd i sin kommunikation. Alla barn kan ta del av samma webbplats.

Min Planet – en sångsaga med miljö och objekt som är Pictogramsymboler och Träna på handalfabetet

Lek och lär
I ordbehandlaren som ligger i Ordverkstaden kan man skriva med bokstavsbrickor, handalfabetet eller ljuda ihop med Ljudisarna. Genom att lyssna på Ljudisarna kan man skriva även om man ännu inte lärt sig bokstäverna. Ljudisarna läser sedan upp det du har skrivit.

Det här hittar du också i barnbibblan´s ordverkstad
Historien om alfabetet
Min Planet – en sångsaga gjord av pictogram
Sagan om Bliss
Handalfabetet i flera färgställningar
Grävskopan (prepositionsspel)
Sjungande alfabetet
Gissa ordet
Träna på - pictogram, bliss, ord, färger, teckenspråk
Vokaldjuren - välj bokstav och lyssna hur det låter
Fårfemman med räkneord
 
Fakta
Barnbibblan.se är gratis och öppen för alla. Sajten utgör en del av Barnens Bibliotek - ett virtuellt bibliotek för barn.

Den är skapad i Flash och kräver Flash 9, som är ett gratis plugin och finns i alla webläsare. Om inte, laddas det hem automatiskt till din dator. Barnbibblan.se är anpassad så att det fungerar att ”tabba” sig runt. Instruktionerna är inlästa.

För mer information


Katarina Dorbell, utvecklingsledare
Kultur i väst Regionbiblioteket
Tel: 033-35 76 28, 0708-18 20 02

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.barnbibblan.se
www.barnensbibliotek.se

Barnens bibliotek hör till Kultur i väst Regionbiblioteket. Barnbibblan är utvecklad tillsammans med och producerad av Webb- och illustrationsbyrån Foajé www.foaje.se.

Projektet har delfinansierats av Specialpedagogiska skolmyndigheten och II-stiftelsen .SE.

Samarbete med föräldrar i förskola och skola

Slutredovisningen om elev- och föräldrainflytande finns redovisat på Skolverkets webbplats. Rapporten laddas ner som pdf, och den är mycket läsvärd.

Skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för barnens skolgång. Det är skolans uppdrag att se till att föräldrarna känner till det. I det arbetet behöver vi informationsmaterial. Därför är det bra att slutredovisningen dessutom resulterade i en broschyr som gratis kan beställas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det Häftet är åtta sidor och lättläst. Det kan lämpligtvis användas som diskussionsunderlag vid föräldramöten.

Här finns häftet att ladda ner (på flera språk dessutom):

http://www.skolverket.se/sb/d/2221

Ny högskolekurs på distans: Samarbete skola-föräldrar

Samarbete med föräldrar - skolpraktik och forskningsperspektiv (7,5 p). Startade den 10 oktober vid Örebro universitet.

Samarbete med föräldrar - skolpraktik och forskningsperspektiv

Filmer om matematik, från TIMSS 2007

På Skolverkets webbplats finns otroligt intressanta filmer om matematik. I filmerna presenteras och diskuteras olika typer av beräkningsstrategier och typsituationer i elevernas behandling av bland annat areabegreppet och likhetstecknet.

Här redovisas också vilka missuppfattningar och sammanblandningar som kan komma till uttryck i elevers olika lösningar och svar på uppgifter. Filmerna ger därmed en bra utgångspunkt för lärare att diskutera i vilken utsträckning de egna elevernas lösningar och svar kan ge uttryck för samma missuppfattningar och sammanblandningar.

Filmerna är intressanta för alla! Se dem på Skolverkets webbplats

http://www.skolverket.se/sb/d/1679/a/16580;jsessionid=0E7CA5F836B9F5BF73045E79C5BA4C25

 

Vad är lättläst?

I Vad är lättläst av Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg (dec-08), förklaras begreppet lättläst. Boken är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Författarna beskriver ordet utifrån forskning och beprövad erfarenhet. (2008-12-01) 

Författarna reder bland annat ut

  • vad som gör en text begriplig
  • vilka som behöver lättlästa texter
  • vad läsförståelse egentligen är
  • skillnader mellan tal och skrift
  • vad läsbarhetsformler kan ge oss
  • hur man kan nivåbestämma texter
  • hur man praktiskt kan arbeta med att göra texter mer begripliga

Målgruppen är pedagoger och förlag. Representanter för Föreningen Svenska Läromedelsproducenter, LL-förlaget, Bokförlaget Hegas samt Specialpedagogiska skolmyndigheten har ingått i referensgruppen.

Boken kan hämtas som pdf och i ljudfiler.

http://www.spsm.se/Vi-erbjuder/Laromedel-for-alla/Stod-till-producenter/Tillgangliga-laromedel/Lattlasta-texter/Vad-ar-lattlast-som-mp3/

Publicerad 2008-12-01
Uppdaterad 2013-07-30

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek