Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg


 1. Om man arbetar med en iPad, iPhone eller Mac är man lite bortskämd med att det finns inbyggda dikteringsfunktioner (taligenkänning) i själva operativsystemet. Det finns även inbyggt inuti Google Dokument (via Verktyg > Röstinmatning). Om man däremot jobbar i PC-världen är det däremot inte varit lika enkelt (även om Microsoft verkar att hålla på att utveckla en diktering till Office 365 på sikt).

  En väldigt enkel webbtjänst för Google Chrome ger emellertid alla tillgång till att kunna diktera text, oavsett vilket digitalt verktyg som man använder. Alldeles gratis. En liten reklambanner är allt man behöver stå ut med. Tjänsten heter Voice Notepad och fungerar riktigt bra. Du kan t.o.m. sätta ut skiljetecken och infoga vissa smileys med ditt tal. 

  Voice Notepad innehåller dikteringsmöjligheter på ca 40 olika språk. Det är väldigt bra om du har ett annat modersmål än svenska eller om du behöver träna uttal och stavning i t.ex. engelska eller något annat språk. 

  Efter att du har dikterat text i Voice Notepad kan du kopiera texten och klistra in den var som helst, t.ex. Word. Om du har en talsyntes som tillägg till Google Chrome kan du även lyssna på din dikterade text för att höra om det låter korrekt. 

  Filmen nedan visar hur enkelt det funkar. OBS! Tänk på att tala i ett lugnt tempo och artikulera tämligen väl. 

   

 2. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har en utmärkt söktjänst för pedagoger - Hitta läromedel - där de har samlat läromedel som kan passa i specialpedagogiska sammanhang. För närvarande kan du söka bland nästan 9000 titlar. Alla läromedel är kategoriserade efter olika sökkriterier som gör det enklare att söka:

  • Skolform
  • Ämne
  • Läromedelsegenskaper
  • Medietyp

  Det finns vissa krav på att ett läromedel ska få vara med i söktjänsten. Bl.a. att de bygger på våra olika läroplaner samt att de säljs på den kommersiella marknaden. De flesta har dessutom någon form av lärarhandledning.

  Här är en sökning som visar ett av alla resultat på Grundskola 7-9i ämnet matematik. Sökning visar vilka läromedelsegenskaper de olika läromedlen har samt vilken/vilka medietyper de ges ut i. 3. I våras fick jag vara delaktig i ett spännande uppdrag från Skolverket. Detta innebar att ta fram en ny utbildningsmodul för undervisande lärare under kategorin Specialpedagogik i Lärportalen. Modulen som heter "Tillgängligt lärande med digitala verktyg" (hittas som webbkurs i Skolverkets utbildningsportal) och riktar sig till lärae som behöver stöd i att utveckla och tillgängliggöra sin undervisning för att nå fler elever, dvs. både elever i behov av stöd, men även elever i behov av extra utmaning.

  Många skolor och kommuner har redan en mängd olika digitala verktyg och lösningar, (t.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, inlästa läromedel, digitala ordböcker mm), men inte alla lärare har fått kunskap eller stöd i hur de kan användas med alla elever. I denna modul ges tips på hur du kan försöka anpassa ditt klassrum för att nå alla elever enligt UDL - Universal Design for Learning. Tekniken är en del i detta. Absolut inte allt. Men olika digitala lösningar kan verkligen underlätta för många elever som behöver stöd på olika sätt som t.ex (listar bara några exempel):

  • Kunna få olika texter upplästa var man än befinner sig
  • Kunna rätta sin text självständigt
  • Kunna utveckla det svenska språket (särskilt om man har svenska som andraspråk)
  • Kunna utveckla sitt modersmål (om man inte har svenska som modersmål)
  • Kunna utveckla språkkunskaper på andra språk än sitt modesmål
  • Kunna läsa läromedel/skönlitteratur med öronen
  • Kunna besvara frågor och göra sin röst hörd i sin takt
  • Kunna planera sin dag utan stress pga. av dålig tidsuppfattning

  Om du är intresserad är det bara att hoppa på kursen. Gärna ihop med dina kollegor. Kursen är framtagen ihop med Högskolan i Kristianstad och finns tillgänglig kostnadsfritt för alla som arbetar inom skolväsendet. I nuläget saknas några artiklar och filmer, men kursen kommer att vara färdig i sin helhet i slutet av september 2018.

 4. Office Lens är en kostnadsfri iPad-app från Microsoft som du kan använda till att bl.a ta ett kort på en text och få denna uppläst direkt i appen. Alla som har ett Microsoft-konto kan installera och använda appen utan någon extrakostnad. 

  Appen innehåller en s.k. avancerad läsare som du direkt kan öppna din bild i. Du kan också välja att dela din bild till t.ex. Word eller OneNote inifrån appen och få ut redigerbar text som du kan bearbeta i Word- eller OneNote-appen, alternativt på en dator.

  Appen finns även till Android, men saknar några av de uppläsningsfunktioner som finns i iOS-versionen.

  Gör så här

  1. Öppna appen och ta ett kort på den text du vill kunna få uppläst. Försök att få till en bra skärpa i bilden. 


  2. Beskär vid behov ditt foto något genom att dra i de olika draghörnen. 


  3. Efter att du har beskurit bilden klickar du på den röda klar-knappen längst ner till höger. 


  4. Nu kan du välja hur du vill exportera din bild. Om du väljer Word, så öppnas den som en redigerbart textdokument inuti Word (det sker en ocr-bearbetning av texten). Här väljer jag emellertid att öppna den i Avancerad läsare, så att jag kan få texten uppläst direkt.


  5. Texten öppnas nu i den avancerade läsaren. Uppspelningen av texten startas genom att klicka på play-knappen. Om du vill reglera talhastigheten gör du det med högtalar-knappen till höger. Du kan även ändra textstorleken (genom bokstavs-knappen till vänster) samt ändra bakgrundsfärg, så att den bli enklare att läsa för dig. Texten markeras ord för ord, medan den läses upp.


  Nedan har jag gjort en liten instruktionsfilm som visar hur Office Lens fungerar från inskanning av text till uppläsning.

 5. LegiLexi är en stiftelse som har visionen att alla barn ska lära sig läsa innan de lämnar lågstadiet. Stiftelsen, som är helt icke vinstdrivande, startade som ett projekt 2014 av Bertil Hult och Martin Ingvar. 
  LegiLexi erbjuder väl beforskad kompetensutveckling samt test- och övningsmaterial till främst lågstadielärare som med fördel används i läsundervisningen. Alla material är helt kostnadsfritt och finns att ladda ner från hemsidan.

  Antologi om att läsa barn att läsa

  Nyligen har antologinLära barn att läsa - vägen från fonologisk medvetenhet till god läsförståelse släpps som gratis e-bok av LegiLexi. Boken innehåller olika kapitel som berör läsning och läsinlärning på olika sätt. Författare till de olika delarna är olika läsforskare och andra verksamma på området. Bland författarna hittar du bl.a. Martin Ingvar, Ingrid Häggström, Astrid Frylmark, Inger Fridolfsson, Christina Hellman, Carsten Elbro, Birgitta Herkner, Christer Jacobson m.fl. 
  Här nedan kan du bläddra i boken.