Logopeden i skolan - Johanna Kristensson, Kärnhuset i Halmstad

En blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg
 1. Om ett barn eller en elev har svårt att antingen göra sig förstådd pga. talsvårigheter eller har svårt med sin språkförståelse är det väldigt bra att komplettera det talade språket med hjälp av tecken. Detta kallas vanligtvis för TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

  Det är inte riktigt det samma som rent teckenspråk, som ju har sin egen grammatik och är ett helt eget språk. Man lånar helt enkelt en del tecken från teckenspråket för att förstärka det talade språket i kommunikationen med barnen och kallar detta TAKK.

  Vanligtvis är det de meningsbärande orden som tecknas. Detta är ofta substantiv och verb. Men även adjektiv och prepositioner kan vara bra att teckna för att förstärka och skapa förståelse för dessa. Ge gärna barnen olika tecken för känslor så att de kan uttrycka hur de känner i olika sammanhang och situationer.

  OBS! Att använda tecken stimulerar talspråkutvecklingen. Det hindrar den inte, vilket ofta kan vara en farhåga särskilt hos föräldrar som inte alltid vill att man ska börja använda tecken (just för att man tror att barnet inte kommer att börja prata bara därför). Som förskole/skolpersonal är det bra om du upplyser föräldrar om detta.

  Bara fördelar med tecken
  • Det finns många fördelar med att använda tecken i hela barngruppen. T.ex. så saktas ofta taltempot naturligt ner. Det blir helt enkelt lättare för alla barn/elever att hinna med.

  • Barn som har svårt med det talade språket (som t.ex. vid en språkstörning) behöver visuellt stöd och där är tecken ett väldigt bra komplement. Andra bra komplement kan vara olika sorters bild- och symbolstöd.

  • Rent motoriskt är det faktiskt enklare att teckna med händerna än att forma och kombinera olika språkljud till tal. Det finns små bebisar (redan vid sex månader) som tidigt kan lära sig kommunicera med tecken än att bilda sina första muntliga ord.

  Tips för att få det att funka
  • Jobba med tecken i hela barngruppen. Inte bara med de särskilda barn som behöver det extra mycket. Se det som att du skapar en inkluderande språkmiljö som stimulerar alla barn. När tecken blir ett naturligt komplement är heller det ingen som känner sig annorlunda.

  • Försök att använda tecken i meningsfulla sammanhang, dvs. inte bara under mer arrangerade former där t.ex. olika färger "pluggas" in (det kan man också göra så klart) eller i enstaka sånger. Fundera vilka tecken som kan behövas i olika situationer.

  • Gör det görbart för dig själv. Sätt ett mål att lära dig t.ex tre tecken i veckan (beroende på tid och möjligheter). Försök att använda dessa tecken i så många situationer som möjligt.

  • Låt inte bara en i pedagog/lärargruppen vara bärare av att använda tecken. Alla som arbetar med barnen behöver lära sig. Visa för barnen att tecken är en del av hur ni kommunicerar.

  • För att komma igång kan det vara bra att gå en teckenkurs. I Halmstad erbjuder vi detta på Resurscentrum Kärnhuset kostnadsfritt detta till alla våra verksamheter (förskola och grundskola). Olika kommuner har olika möjligheter till dessa kurser. Ta  reda på vad som erbjuds för just din kommun.

  • Tänk på att det är du som pedagog som är den språkliga modellen för de barn och elever du arbetar med. Även om inte barnen nappar med detsamma på tecken så håll i! Du kan göra vardagen så mycket mer begriplig för många om du är konsekvent och ger dem fler vägar till att förstå språket.

  Appen TAKK - vardagstecken med videosekvenser

  En app jag starkt rekommenderar för att komma igång snabbt med TAKK är appen med samma namn - TAKK (95 kr). I TAKK finns många vardagsord indelade i olika kategorier som kan vägleda dig i vilka tecken som kan vara bra att lära sig i olika situationer.

  Lätt att hitta i olika kategorier
  Det mest fiffiga med appen är att du även får en videosekvens till varje ord som visar precis hur du ska teckna ett visst ord. Klickar du t.ex på kategorin Aktiviteter & verb hamnar du på en sida som visar vanliga verb i bokstavsordning. Jag har ringat in ordet busa som filmsnutten efter visas hur du gör. 2. Appen Oribi Writer har nu kommit med flera språk, utöver svenska, för rättstavning. Du kan numer få text rättad även på engelska, tyska och danska. Rättningsprestandan är precis den samma som finns i datorprogrammen Stava Rex, SpellRight, SchreibRex och StavLet. Appen innehåller dessutom bokstavsljudning och iOS inbyggda talsyntes för uppläsning.

  Gör så här
  När öppnar appen första gången kommer du få ett val att välja vilket språk du vill kunna rätta din text på. Ett språk ingår alltid i priset. Om du råkar välja fel är det bara att kasta appen och installera den igen.

  Välj språk för stavningskontroll första gången du starar appen

  För att få tillgång till fler språk måste du göra ett s.k. köp inuti appen. Extraspråk för stavningskontroll kostar 50 kr/st. Gå in i Inställningar och till Köp inuti appen.

  OBS! Skolor som är inne i en MDM-lösning kan inte hantera köp inuti appen. Inom en ganska kort tid kommer emellertid Oribi Writer Edu, som kommer att innehålla alla funktioner från början och dessutom erbjudas som skol- och kommunlicens.

  Köp till extraspråk inuti appen, t.ex. engleska

  För att byta språk som du rättstavar på klickar du på språkvalsknappen uppe till vänster i skrivläget.

  Välj språk för rättstavning

  Om du väljer engelska kan du t.ex. rätta din text som i bilden nedan.

 3. Många känner till appen Prizmo. Mig veterligen var det en av de första ocr-apparna som gjorde det möjligt att ta ett foto på en text och därefter få den texten uppläst med hjälp av talsyntes. På senare tid har det emellertid kommit (enligt mig) enklare, billligare och bättre appar med den möjligheten, t.ex Claro ScanPen och TextGrabberoch även Google Translate.

  Nu har det kommit en ny, betydligt mindre omständlig Prizmo-app: Prizmo Go. I Prizmo Go går det betydligt snabbare och enklare att ta ett kort på en text och direkt få denna uppläst (med iOS inbyggda röster). Dessutom är den gratis och kräver ingen internetuppkoppling. Prizmo Go hittar du i App Store för iPhone och iPad.

  Gör så här
  1. Starta appen. Du hamnar direkt i kameraläge. Via inställningsknappen längst upp till vänster väljer du önskat språk för textigenkänning. I nuläget finns det tio olika språk, varav svenska är ett.

  Håll kameran stadigt över texten och ta ett foto. Textigenkänningen påverkas mycket utav hur bra bildkvaliteten är. Om man är lite ostadig på handen kan det vara bra att använda en telefon/lärplatteställning av något slag.

  Ta ett kort på en text, t.ex en boksida eller hämta en bild från
  kamerarullen.
  2. All text i fotot ocr-bearbetas direkt efter att du har tagit bilden. För att starta uppläsningen av texten klickar du på knappen Läsare längst ner. Texten är redigerbar, så vill du ändra något fel går detta bra. Som det ser ut kan du bara jobba med en bild i taget i nuläget.


  3. Uppläsningen börjar från början av sidan. En markörsmedföljning visar var du befinner dig i texten. Vill du endast få text längre ner på sidan uppläst, kan du hoppa fram en mening i taget med Fast forward-knappen.


  4. Det som kostar i appen är kopierings- och delningsmöjligheterna. Vill du kunna kopiera och dela texten till andra appar behöver du betala 50 kr med ett köp inuti appen.


 4. Den 18 maj är det officiellt boksläpp på min och Ericas bok Alternativa lärverktyg - digitalt stöd för elevens språk-, läs- och skrivutveckling.

  Boksläppet hålls på Natur & Kultur på Karlavägen 31 i Stockholm och inkluderar fika och föreläsning och är helt kostnadsfritt. Du behöver bara anmäla dig via denna länk.

  Program
  15:30-16:00 Drop-in, fika och kika på utställningen
  16:00-17:30 Föreläsning

  Vill du dessutom vara med och mingla efteråt (eller bara komma på mingel) ska du anmäla dig via e-post till Emma Frey-Skött.

 5. Att ha läs- och skrivsvårigheter och kolla på en utländsk film kan vara svårt. Det gäller nämligen att du har en läshastighet på ca 100 ord/minut för att kunna hinna med att läsa textremsan. Många med nedsatt läshastighet blir därför utlämnade till att titta på enbart svenska filmer, om man inte riktigt behärskar det språk som talas i filmen, t.ex engelska filmer. Då har vi ju inte riktigt det inkluderande samhälle vi eftersträvar.

  2011 fick emellertid Svenska Filminstitutet och PTS i uppdrag att hitta lösningar för personer (som av läs- eller synnedsättning) får svårt att följa med i filmens handling utan stöd. Detta har nu utvecklats och ca 50 filmer om året nu både syntolkas och har försetts med uppläst text, så att du via en gratisapp i din mobiltelefon eller surfplatta kan följa med i handlingen. Ikonerna ovan (Syntolkning & Uppläst text) visar vilka filmer som är tillgängliga för fler.

  Apparna funkar så att du söker upp en av de filmer som är försedda med uppläst text eller syntolkade. Du laddar ner önskar ljudspår till önskad film och klickar på "Play". Mikrofonen på din telefon känner av var i filmen du befinner dig och ger dig det stöd (syn- eller texttolkning) du vill ha.

  Apparna kan laddas ner via App Store eller Google Play.


  I appen (vilken som av dem) söker du reda på den filmen du vill titta på. Det är ett begränsat utbud, men det fungerar ofta både i biosammanhang och hemma framför TV:n. Du laddar först ner själva ljudslingan via wifi, vilket går ganska fort. Därefter klickar du på Play. Sätt på filmen på TV:n (eller om det är bion som spelar) och bild och ljud synkroniseras direkt. Väldigt fiffigt! Tänk på att ha på dig hörlurar.   Här nedan är en liten informationsfilm som förklarar det mesta.

  INFORMATIONSFILMEN from AKADEMIN VALAND - film on Vimeo.