tidsenligaverktyg

ADHD-hysteri i trångsynt skolsystem

Det är inte diagnosen eller diagnosticeringen som är värst utan att skolans bemötande förstärker svagheter, menar Stig-Arne Berglund, forskare vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Upplevelsen av att vara diagnostiserad och att ha ADHD behöver brytas ned så att svårigheterna blir begripliga och görs hanterliga. Däri ligger hjärtat i skolans pedagogiska uppdrag. Eleverna måste bli uppmärksammade för vad de kan och inte för vad de inte kan. Då blir diagnosen av mindre intresse.

Allt detta och mer därtill står att läsa i Västerbottenskurirens artikel från 4/2 2012

Stig-Arne Berglund menar att när diagnosen ger namn åt svårigheterna, finns det en risk för att diagnosen blir ett svar på vem man är. Följden av det kan bli ett inlärt utanförskap, framförallt om det kombineras med ungdomsarbetslöshet.

Han menar att vi bör lyfta blicken och se att ADHD har blivit ett växande samhällsproblem. Det handlar om medmänskliga faktorerna men i ännu högra grad ekonomiskt har politiker och beslutsfattare anledning att tänka efter. Kortsiktiga, akuta insatser i all välmening löser problemen för stunden, men fungerar dåligt på lång sikt.

Att göra funktionsskillnader till funktionsnedsättningar och exkludera unga människor kan verka funktionellt i ett visst skede men kan på längre sikt få svåröverskådliga effekter.

ADHD-diagnoser har en kort men intensiv historia. Aktiva och impulsstyrda barn har antagligen alltid funnits. På samma sätt har det funnits skillnader i förmågan att koncentrerar sig, disciplinera sig och slutföra teoretiska uppgifter.

Samhällsförändringar inte minst på skolans område, ställer i dag högre krav på barnens koncentrationsförmåga och impulskontroll.

sammanfattade Britt Hansson som rekommenderar er att läsa hela artikeln

Tags: NPF, diagnos, funktionsnedsättning

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek