• Tips
  • Digitala lärverktyg i språkundervisningen

Digitala lärverktyg i språkundervisningen

Informationstekniken förändrar villkoren för språkundervisningen så mycket att man inte kan betrakta it enbart som ett komplement eller som kompensation. Det visar språkläraren och forskaren Sylvi Vigmo i sin avhandling från våren 2010.

Läs Skolverkets nypublicerade artikel om Sylvi Vigmos resultat

Från artikeln, skriven av Ulf Jämteryd, är följande citat hämtade:

- Tyvärr riskerar it ibland att bli ett komplement utan att man som lärare har tänkt igenom syftet, hävdar Sylvi Vigmo. Man använder it helt oreflekterat, vilket man inte gör med andra saker.

- Jag förstår att det fortfarande är ett starkt fokus på den skrivna texten i skolan, säger Sylvi Vigmo. Men just i språkundervisningen finns det så mycket mer man kan göra med digitala medier. Det finns mycket som går bortom det skrivna språket, genom it erbjuds eleverna att uttrycka sig språkligt på flera sätt.

- Det finns en allmän uppfattning att it betraktas som ett komplement till andra redskap eller verksamheter i undervisningen, menar Sylvi Vigmo.

- Eller så betraktar man it som en kompensation - om läraren inte har möjlighet att hjälpa alla elever kan it tjäna som en förlängd resurs i undervisningen.

- Min forskning visar att it som resurs eller  digitala redskap förändrar villkoren för undervisningen så mycket att man inte kan betrakta it enbart som ett komplement. 

 

Tags: forskning, digitala verktyg

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek