• Lästips
  • Språkutvecklande arbete - ett förtydligande

Språkutvecklande arbete - ett förtydligande

Vad innebär det att stödja barns och elevers språkutveckling genom hela deras utbildning? När de nya läroplanerna kom fick Skolverket många frågor om språket.

Skolverket har därför gett ut Få syn på språket som är ett förtydligande av språkets betydelse för lärandet. Den och mer hittar du på sidan Intressant - språkutvecklande arbete

Anna Österlund, SkolverketAnna ÖsterlundSkolverket, föreläste den 6/3 i ett webbinarium för Norrbottens lärare om språkutvecklande arbete. Webbinariet anordnades av NCS-Norrbottensnätverk, RUC och Skolverket. Här är länken till det inspelade webbinariet https://connect.sunet.se/p3h4mu43886/

Filmen kommer att finnas tillgänglig året ut och den är intressant för ALLA pedagoger i, ALLA verksamheter, i ALLA ämnen, i ALLA åldrar - eftersom språket är människans främsta verktyg för att tänka och lära. Med tillstånd från Anna Österlund, ligger de flesta av hennes bilder här nedanför.

Hur språket syns och vad man bör tänka på som lärare.

spraket1När vi får en ny elev behöver vi ta reda på vad eleven kan. Då bör språket alltid vara med i kartläggningen.

Språkutvecklande arbete handlar om att fundera över - Vad är det för språk i mitt ämne? 
Alla lärare ska inte vara svenskalärare. Det handlar inte om att matteläraren ska ta över svensklärarens arbete. 

- Det handlar om att undervisa med kännedom och känslighet om vad som kan vara svårt i det egna ämnet, säger Anna Österlund.


spraket2Språket är nödvändigt för studier och i samhället. Därför måste ALLA lärare i ALLA ämnen tänka på språket i sin undervisning.

Samtidigt som man planerar innehållet ska man planera vad som är viktigt att lyfta språkligt.

språket3spraket4Vad ingår i att kunna ett språk? Eleverna ska kunna använda sig av språket. Ett utvecklat ordförråd är viktigt - att fundera över för läraren. Vilka ord som kan vara svåra för eleverna? Men det är ändå inte det som språkutvecklande arbete framförallt handlar om.

I det språkutvecklande arbetet  måste läraren dessutom tänka till om hur man i sitt ämne
- formulerar texter
- argumenterar 
- kan uttrycka sig 
Detta skiljer sig mellan olika ämnen.

Språkutvecklande arbete behövs för så många, inte bara om barn från andra länder. 
Ämnesspråket är ingens modersmål. 

Det är inte någon självklarhet att man kan ämnesspråk bara för att man kan svenska. Var och en som läser en akademisk text, upptäcker att det kan vara svårt att förstå alla ord. Texten blir svår ifall man inte känner igen språket, om det inte är mitt eget språk, det språk jag brukar använda.

Tolka och förstå begrepp och tankegångar i ett ämne, är något eleverna behöver hjälp med. Det är viktigt att det är historieläraren som förklarar tankegångar i historia och att mattelärerren förklarar matematik.

Om man i samhällskunskapen ska lära sig att formulera sig ska det ju vara om något som rör samhälllskunskapen. Det är i hemskunskapen man kan lära sig hur man läser recept. Musik har ett språk. Man måste vara insatt i musikens språk för att kunna läsa det.

Vad är det eleven ska bli bedömd på? Hur gör man när man återger, resonerar eller annat man ska kunna i ämnet. Man måste få lära sig hur man gör!

Skärmavbild 2013-03-10 kl. 23.13.15


spraket7Skolspråket blir svårt när ett enstaka ord, ett sammahang eller liknelser inte känns igen. Det gör att man inte hänger med.

Men alla texter ska inte bara förenklas. Eleverna behöver läsa och lära av texter med "svåra ord". De behöver förberedas så att de klarar texterna längre fram i studier och livet.

Elever behöver ledning och samtal om texter så att de får använda orden tillsammans med läraren och andra elever. Ensamarbete kan tyvärr leda tilll att de lämnas ensamma med texter de inte förstår.  Vi får inte sänka förväntningarna på de elever som står inför svårigheter med språket. Forsking visar att lärare som har höga förväntningar på sina elever får elever som lyckas bättre.

Skärmavbild 2013-03-10 kl. 23.12.24

Läs mer på Skolverkets webbplats om språkutvecklande arbete http://www.skolverket.se/skolutveckling/amnesutveckling/sprak

Språk i alla ämnen: Språk - eller att byta en bromskloss
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/informationsmaterial/utvecklingspaket/sprak-i-alla-amnen/sprak-i-alla-amnen-1.176668

Stort tack Anna, för en fin föreläsning!
Tack även till Erica Lövgren som initierade webbinariet! (Piteå och NCS-Norrbotten) 

/Britt Hansson


Ps
Ett av många exempel på språkutvecklande arbete kommer från Hanna Stehagen
Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia
Se den mall de gjorde för att underlätta prov i historia på gymnasiet.

Många av våra elever som har svårigheter med språket har användning av en sådan mall för att formulera sig i provsituationen. Det gäller naturligtvis elever med annat modersmål, men också elever med andra språkliga svårigheter som dyslexi och NPF.

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek