• Lästips
  • Ökad delaktighet när elever samarbetar

Ökad delaktighet när elever samarbetar

Specialpedagogiska skolmyndighetens nya skrift Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet bygger på lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande med vägledande kamrater

När elever får kunskap och verktyg kan de göra sina kamrater delaktiga, står det i Pressmeddelande 140107

spsm-samarb– När eleverna utmanades i att lösa uppgifter och problem tillsammans skapades ett kreativt klimat. Det gav också elever med funktionsnedsättning bättre möjligheter till sociala gemenskaper. Vilket i sin tur kan leda till att eleverna ser varandras olikheter som tillgångar, säger Lena Hammar, projektledare för studien och rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Studien prövade om man kan påverka delaktigheten i idrottsundervisningen för elever med rörelsehinder. Resultaten är positiva och lärdomarna kan tillämpas även på andra områden än lek och fysisk aktivitet.

– I ett samarbetsorienterat lärande får varje individ möjlighet att visa sina styrkor genom att ta initiativ, ansvar och ibland vägleda sina kamrater.

Att vara vägledande kamrat innebär att eleverna uppmärksammar när en klasskamrat behöver stöd eller uppmuntran. I studien erbjöds eleverna att gå en utbildning, där de bland annat fick samtala om varför och hur de kan vägleda en kamrat och hur de själva vill få hjälp.

– Efter studien fick vi bekräftat att eleverna känt sig viktiga och upplevt att det var meningsfullt att arbeta med vägledande kamrater.

Den vetenskapliga tidskriften European Journal of Special Needs Education har nyligen publicerat en artikel om studien. Artikeln heter Cooperative oriented Learning in Inclusive Physical Education.

Som ett komplement har Specialpedagogiska skolmyndigheten gett ut en skrift med lärdomar och framgångsfaktorer från studien. Skriften heter Lära tillsammans – samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet.

Studien genomfördes i samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Academy of Sport Education i Lettland och Handikappidrottens Videncenter i Danmark.

Läs hela studien

Tags: forskning, lärande

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek