Lyssna

Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

På Skolverket finns en samlingssida med stödmaterial om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssättl På webbsidan finns länkar till dokument, stödmaterial och filmer om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Länk till webbplatsen http://skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/ntundervisning/grundskoleutbildning/amnesovergripande

Länk till diskussionsunderlag för lärare 

Skriv ut