Lyssna

Flerspråkighet - resurser, appar och pinaler

Vi får ofta frågor om appar, program och verktyg till elever som behöver "språkträning". Här är några av de förslag vi ofta brukar ge. Se även sidan Intressant om språkutvecklande arbete

Tema modersmål       tema-modersmal

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk och
Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

UR.se - Tio lektioner om språkdidaktik 
UR.se - Modersmål och minoritetsspråk 

app-googletranslateGoogle Översätt -  prata in, skriv in eller fotografera text. Texten kan sen översättas och läsas upp på önskat språk. Appen har ocr-tolkning av bilder.  Den finns gratis på internet,  till Apple och Android. 

Talsyntes är till god hjälp vid skrivning och läsning. Diktering med mikrofon, tal-till-text är också till hjälp. 
iPad och iPhone  
  - aktivera den inbyggda talsyntesen på iPad och iPhone (Inställningar >Allmänt >Hjälpmedel >Tal >Läs upp markering)
  - aktivera den inbyggda mikrofonen (Inställningar >Allmänt >Tangentbord >Aktivera diktering)

Androida enheter 
   - det finns inte någon inbyggd talsyntes, men appen Tala Urklipp ger uppläsning.
   - inbyggd mikrofon finns i många android-telefoner och plattor. Den ligger dold bakom kommatecknet till vänster om mellanslag. 

Talsyntes-appar läser upp bokstavsljud, ord och mening medan du skriver och läser upp den skrivna/inklistrade texten. 
app-claroClaroSpeak - Lägg märke till att det går att förändra teckensnitt, storlek och färg på text och färg på bakgrund.  
app-skolstilSkolstil 2  - Appen är enkel och används i skolan till de yngsta eleverna som ett sätt att skriva till läsning.
app-intowordsIntowords - endast på iPad. med OCR-läsning och prediktion
app-appwriter

AppWriter - endast på iPad. OCR-läsning och prediktion

Talsyntesprogram - ClaroRead, SpeakAppVital, TorTalk, ...
Talsyntes till Chrome webbläsare - Oribi SpeakAppWriter,
Talsyntes i "alla" webbläsare ex TextIT

Träna ord och begrepp
app-alfavux

Alfavux - en pedagogisk app för att lära ord. Den är framtagen av Komvux i Norrköping för SFI-elever, men den är bra även för yngre elever ovsett modersmål, även svenska. Innehåller närmare 200 ord med foto och tal. 
app-utalkUTalk Classic - grunderna i 111 språk. Det finns en gratisversion så att man får prova lite. Vill man ha mer får man betala.  
app-bitsboardBitsboard - mängder med färdiga kort och möjlighet att skapa egna "flashcards" och många olika sätt att träna orden på. Här finns en film 
                Läskod

app-dufftonKul med Duffton är avsedd för att uppmuntra till att ljuda, skriva och läsa hemma, i förskoleklass och skolår 1. Spelen bygger på ljudningsmetoden. För att knäcka läskoden behöver många barn träna mycket på att lyssna och lära sig bokstavsljud. Spelen kan med fördel användas i svenska som andraspråk, för att utöka ordförråd och även träna stavning i lägre årskurser. Här finns en film

Berätta och träna tillsammans
app-skrivläsSkriv och Läs - skapa bok med bilder. Barnet skriver, den vuxna skriver och texten kan läsas in, eller berättas. Här finns en film
app-bookcreator Book Creator - skapa böcker med egna bilder och text. Skapa en film av boken eller en bok som kan läsas i iBook eller Adobe på pc. 

app-explaineverything

Explain everything - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation *. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla, en smartboard. Här finns en film

Läromedel 
app-inlasningstjanst Inläsningstjänst - en app för inlästa läromedel. Om skolan har skolavtal med Inläsningstjänst, kan eleven få sina läromedel upplästa. Där finns även många lättlästa böcker med bra texter för elever med annan språkbakgrund och andra elever med litet svenskt ordförråd. 
Studiestöd på modersmål ger studiehandledning till elever med annat modersmål. Nu finns studiehandledning på arabiska och somaliska. 

Uppslagsböcker
app-ne
  
 NE skola är en iPhone-app och Android-app med uppslagsbok, lexikon sv-eng, och tillgång till UR-program direkt i telefonen. Den är gratis om skolan har abonnemang för NE+UR
app-nesprakNE uppslagsbok kan användas på iPad tillsammans med app-ne-ordbok som har lexikon sv-eng-ty-fr . TIll Android heter den Ordboken

Om skolan har skolavtal med NE+UR kan eleverna också använda följande appar
app-ne skrivSkriva med NE app-ne berätta Berätta med NE och någrag fler NE-appar

Filmer
Barnfilmer kan ofta vara till nytta för elever och deras framiljer. På Youtube finns många barnfilmer. 
På UR.se finns mång utbildnigsfilmer under rubriken Svenska som andraspråk och sfi 
 

Skärmklipp 2015-04-19 19.44.47

PennyTalks color
Skapa ljudinspelningar på etiketter som sedan
läses av pennan.
- Låt föräldrar/barn få läsa in sagor på hemspråket. 
- Skapa ordlistor med svenska ord som ska tränas. 
- Läs in böckernas texter på olika språk. 
- Underlätta för elever som behöver lyssna många gånger

Se en film 

 
 
 /Annelie och Britt på Skoldatatek Norrbotten i Boden
 
 

Tags: flerspråkighet, appar, modersmål

Skriv ut