• Lästips
  • Fjärrundervisning, vad gäller nu?

Fjärrundervisning, vad gäller nu?

Modersmålsundervisning från annan kommun, via fjärrundervisning, har använts i många år. Men fjärrundervisning har inte varit reglerad i lag, vilket varit önskvärt.  Den 19/3 fattade Riksdagen beslut som gör det olagligt att köpa fjärrundervisning från annan kommun. Hur blir det nu? 

Fjärrundervisning – interaktiv undervisning i realtid, med lärare och elev som befinner sig på olika platser.
Distansundervisning – interaktiv undervisning då elev och lärare inte behöver vara uppkopplade i realtid.

Regeringen är positiv till fjärrundervisning och vill utöka möjligheten till fjärrundervisning.  I propositionen http://data.riksdagen.se/fil/D9551A08-E6B5-4CAC-9204-BB29E8A23D06. Från sidan 12 och frammåt beskrivs förutsättningarna som måste gälla för att fjärrundervisning ska få bedrivas. 

Fjärrundervisning ska få ges i moderna språk, samiska, modersmål inklusive minoritetsspråk och teckenspråk, samt studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning. En försöksverksamhet kommer att startas med möjlighet till fjärrundervisning i alla ämnen. Det kommer att vara Skolverket som håller i den försöksverksamheten.

Vad gäller kommuner som köper tjänsten fjärrundervisning av varandra, sk entreprenad?  Entreprenadsfrågor som rör skolans "tjänster" regleras i skollagen, och ändringar i den lagstiftningen är planeras inte nu. Men Regeringen kommer att tillsätta en utredning för att titta på den frågan och se vad som är möjligt och vilka konsekvenser det kan ge.

MöjligheterSkärmklipp 2015-04-19 17.37.01 med Fjärrundervisning ( Länk till beslut )

  • Fjärrundervisning bör endast få genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet.
  • Regeringen får fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får användas och en försöksverksamhet ska ske i andra ämnen.
  • Skolhuvudmännen får rätt att sluta avtal med staten om fjärrundervisning (men däremot inte med en annan kommun).
  • De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. 
  • Riksdagen uppmanade regeringen att särskilt granska hur de ändrade reglerna påverkar skolhuvudmännens vilja att anställa behöriga lärare, i den utvärdering av fjärrundervisning som ska göras.
  • Regeringen bör också följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en rapport senast 2017.
  • Riksdagen uppmanade också regeringen att tillsätta två utredningar om ökade möjligheter till undervisning och handledning på modersmålet samt fjärrundervisning på entreprenad.

I Skollagen 23 kap. Entreprenad och samverkan finns färändringarna inskrivna 

Sameskolan får bedriva fjärrundervisning (länk till Sameradion)
Enligt de nya reglerna har sameskolan rätt att bedriva fjärrundervisning, till exempel för att erbjuda modersmål på orter där det saknas lärare. Skolan i den kommunen betalar då sameskolan för tjänsten. Det här är något som sameskolan redan idag erbjuder i liten skala – men nu får man också lagen på sin sida.

Skärmklipp 2015-04-19 15.13.27En rektor i Kramfors väljer att bryta mot lagen för att 25 elever ska få sin lagliga rätt till modersmålsundervisning. Eleverna har rätt till modersmålsundervisning. Men om det inte finns lärare, hur gör man då?

 

 

SKL med flera har försökt få regeringen att inse konsekvenserna av beslutet.
Exempel Ändra lagen! en artikel på SKL -Sveriges Kommuner och Landstings webbplats. och SKL: Fjärrundervisning hotas i ny lag i Lärarnas tidning. 

Per-Arne Andersson skriver på SKL skolblogg: Beslut om fjärrundervising drabbar nyanlända

 

/Britt Hansson

 

Tags: styrdokument, modersmål

Skriv ut

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek