Språkutvecklande arbete

Få syn på språket

faspraket Ett kommentarmaterial om språk- och kunskapsutveckling i alla skolformer, verksamheter och ämnen. (Skolverket 2012) Materialet är intressant oberoende av skolform, åldrar eller vilket eller vilka ämnen du undervisar i. Materialet kan vara särskilt användbart för dig som undervisar i något annat ämne än språkämnena.

greppaGreppa språket - Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet (Skolverket 2011)  Nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska. De råd som ges för flerspråkiga elever är ypperliga för lärarens arbete med alla elever, inte bara de flerspråkiga.

Flera språk i förskolan - stödmaterialet syftar till att öka förskolepersonalens kunskaper, inspirera och ge vägledning i arbetet med flerspråkighet i förskolan (2013)

Nya språket lyfter och studiehandledningenNya språket lyfter!
Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling och är i enlighet med Lgr 11. Har byggts ut för att kunna användas i årskurserna 1-6.språket på väg

Språket på väg -  Skolverkets kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. Områden: samtala, tala, skriva och läsa: läsarorienterad läsning och textorienterad läsning.

eva-carlberg-eriksson

 

Skarmavbild 2012-09-02 kl. 22.31.19UR Samtiden: Grav språkstörning 2012
föreläsningar inspelade i Uppsala konsert och kongress i april 2012. Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten.
- Flerspråkighet och språkstörning:  Ylva Dalsenius och Jenny Ohlsson beskriver den praktiska vardagen i sitt arbete i Rosengård i Malmö.
- Barns möten med skriftspråket: Caroline Liberg berättar hur man kan göra för att stödja en så positiv utveckling som möjligt under de första skolåren
- Att undervisa i läsförståelse: Barbro Westlund berättar om hur man kan hjälpa elever att förstå innebörden i olika slags texter.
- När språklig sårbarhet möter skolans krav: Barbro Bruce berättar om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan - och hur man kan möta dem.
 

Skärmavbild 2013-05-26 kl. 22.20.10"Simon did IT" - en webbplats om Simon som trots grava språkstörningar och flerspråkighet har klarat skolan. Simons mamma Gullan Sjöholm har arbetat i team med lärarna för individanpassad pedagogik. Det viktigaste är att bygga på elevens styrkor och finna möjligheter. Självkänslan är viktig. Läs Simons goda råd när han föreläste i Lycksele.
Se intervju med Simon och hans mamma Gullan, efter föreläsningarna ht 2012 i Göteborg. Här finns många goda råd om vad man i skolan bör tänka på när språket är en stor svårighet och utmaning för eleven, föräldrar och lärare.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

inNationellt centrum för svenska som andraspråktressanta artiklar bl a:
-   Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?
-   Vad finns det för tester av svenska som andraspråk?
-
   Facklitteratur

annakayasvaSvenska som andraspråk
Anna Kayas nyhetsflöde   

Ny i svenska skolan en blogg av Anna Kaya
   - Språkinriktad undervisning - en av artiklarna. 
   - Lblogger-image-196826202ejonet och musen - ett exempel på hur språkutvecklande
      arbete kan gå till. Anna Kaya berättar i sin blogg om hur hon
      tillsammans med elever i åk 3 har arbetat med en fabel.
      De har berättat, återberättat, samlat ord, lekt, fotograferat,
      målat, skrivit tillsammans, körläst, gjort film, återberättat,
      läst texten med ordluckor och tränat systematiskt.
      Bilden till höger är Anna Kayas.
      Läs hur hennes text om hur hon har jobbat med fabeln!
 
Språkkraft - en blogg av Hanna Stehagen som arbetar på gymnasiet
  - se hennes Guide till SIOP - Sheltered Instruction Observation Protocol
   och Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia 

språk i alla ämnenSpråk i alla ämnen
Språk – eller att byta en bromskloss
Ett utbildningspaket för gymnasiets lärare i alla ämnen.
Kan även ge lärare till yngre elever mycken nytta.

Paketet består av två filmer och diskussionsunderlag 

En serie på sju program som visar språkutvecklande arbete i förskolan
I avsnitt nr 7 Alla ska med får vi se hur förskolan arbetar med Ossian som har Downs syndrom och Emilie som är blind.
 

- ett gott exempel på en kommunal plan.

 Skärmklipp 2015-10-22 21.04.29Information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet.Materialet som har samlats på webbplatsen är ett resultat av arbetet kring AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och flerspråkighet som gjordes i projekt TAKK för Språket under åren 2010 – 2014 i Göteborg, Sverige.

 
 

Tags: tips, läsförståelse, digitala verktyg, språk, språkutvecklande, flerspråklighet

Skriv ut E-post