tidsenligaverktyg

Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Ju mer högläsning som barnen exponerats för under 3- till 5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. Studie visar att effekten kan mätas med magnetkamera.

Samtal påverkar barns språkutveckling

Små barns ordförråd är en viktigt grund för deras senare språkliga och kognitiva utveckling. Föräldrars sätt att tala med barnen påverkar deras språkutveckling. Det visar Christine Cox Eriksson forskning om den tidiga ordförrådsutvecklingen hos svenska barn i åldrarna 12–30 månader.

De saknade barnen

 "Elever med lång ogiltig frånvaro" alla borde se Kenth Hedevågs föreläsning. Den ger förståelse för varför somliga elever stannar hemma, och några förslag på vad man kan göra. Föreläsningen finns tillgänglig på UR-Samtiden

Fjärrundervisning, vad gäller nu?

Modersmålsundervisning från annan kommun, via fjärrundervisning, har använts i många år. Men fjärrundervisning har inte varit reglerad i lag, vilket varit önskvärt.  Den 19/3 fattade Riksdagen beslut som gör det olagligt att köpa fjärrundervisning från annan kommun. Hur blir det nu? 

Äntligen hör Fiona vad läraren säger.

Fiona som går i 8:an har fått låna en ComfortFokus som gör att hon kan fokusera på vad läraren säger. Fiona hör bra, men hon har APD, Auditory Processing Disorder, störningar som påverkar hur hjärnan bearbetar ljud. 

RU ger effekt även i spanska på gymnasiet

Reciprok undervisning är en metod som används för att öka läsförståelsen. Nu visar spanskläraren Sandra Håkanssons studie om språkundervisning att det är en framgångsrik metod att använda i spanskaundervisningen på gymnasiet. 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek