• Appar - med möjligheter

Appar - med möjligheter

Hantera iPrylar- se TIPS längst på sidan          Länk till ANDROID-appar                  

Text till Tal - talsyntes      app-claro app-intowords app-skolstil app-appwriter  
Aktivera den inbyggda talsyntesen (info längst ner på sidan)

apple  ClaroSpeak 9kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. 
apple  IntoWords 109kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad.

apple  AppWriter 38kr iPhone 259kr iPad med OCR, 30kr webbapp 
apple  Skolstil 2 69kr - ljudar, läser ord och meningar. Skriv eller klistra text.

Tal till Text  och Översättning - uppkoppling nödvändig
  app-mikrofon  app-googletranslate app-dragondictation app-voiceassistant  app-itranslate app-sayhi app-ne   
Akrivera tangentbords-diktering (info längst ner på sidan)
apple 
Dragon Dictation gratis - den skriver det du säger, 

apple Voice Assistant 29kr - prata eller skriv text.
apple  Google Översätt  gratis - skriv/ prata in och översättning blir uppläst.
apple  iTranslate Voice  49kr - prata och översättningen skrivs och läses   
apple  SayHi 49kr- prata eller skriv och översättningen skrivs och läses. *
apple  NE-Språklexikon - gratis för den som har konto i NE

Uppläsning av PDF    app-wbookz app-claropdf app-voicedreamreader  
apple  vBookz PDF Voice Reader  gratis+49kr/röst läser pdf-filer
apple  ClaroPDF 29kr+19kr/röst - läs och markera i pdf (bra inställning "speak on tap") 
apple  Voice Dream Reader 95 kr  Läser pdf-filer och webbsidor

Skannerprogram med OCR  app-claro app-prizmo app-pixter app-textgrabber  app-googletranslate    
apple  ClaroSpeak 9kr+29kr för OCR. Klicka på "i" för att komma till butiken.
apple  Prizmo - 95 kr +29kr/röst - ocr på foto av text, uppläsning, översättning 
apple  Pixter 29kr - ej uppläsning, använd "Tala markering" 
apple  TextGrabber
 95kr - ej uppläsning, använd iPrylens "Tala markering

apple  IntoWords 168kr med OCR -uppläsning i redigerbart dokument
apple  AppWriter  259kr iPad  OCR med uppläsning i dokument.  
apple  Google Översätt  gratis - fotografera/ skriv/ prata - översättning läses.

Daisy-bokläsare  app-legimus app-inlasningstjanst  
apple  Legimus gratis- ladda ner bok direkt i enheten enl §17  Legimus.se

apple  Inläsningstjänst gratis läsare för skolavtal på inlästa läromedel
apple  Read2Go 189kr - zippade böcker läggs in via iTunes eller direkt i appen * 

E-bokläsare för köpta och lånade böcker app-bluefirereader   
apple  Bluefire Reader - gratis läsprogram för lånade böcker.*Skapa ett Adobe ID och auktorisera plattan när du öppnar din första bok. Låna bok från ditt bibliotek -länk till elib.se - till iPad och välj att öppna i Bluefire.

Minnesträning
Cogmed arbetsminnesträning - hette tidigare Robomemo. Gratis demo, träningen kostar.
Minneslek Flex träning av arbetsminnet online

Ordbok och Uppslagsverk  app-saol app-ne app-nesprak  
apple SAOL gratis - ordbok och korsordshjälp
apple NE skola
gratis - många kommuner har abonnemang för NE+UR

Skriva och anteckna 
 app-pages  app-onenote app-soundnote app-evernote app-notabilityapp-mentalnote    

apple  Pages gratis/75 kr - bra skrivprogram som fungerarjusterbara bilder.
apple  OneNote gratis - digital anteckningsbok, organisera,  i alla enheter
apple  Sound Note 49kr - skriv, fota och spela in.   Film
apple Evernote gratis - Fotografera, spela in och anteckna - alla enheter 
apple Notability 22kr - skriv och rita (även i pdf-filer), spela in ljud och fota.

apple Mental Note 38kr - tydlig och enkel, spela in, fotografera och skriv. 
OneDrive-apparna Word, Excel, Powerpoint är gratis - sökord Microsoft 
Drive-apparna Google Dokument, G Kalkyl, G Presentation är gratis 

Leka och skriva till läsning
 app-skolstil app-bornholmslek  app-ordensmagi app-skrivis app-lyssnaochls  app-stavningslek app-bokstavspussel app-imatchitabcapp-lasochforsta app-abcraketen
apple  Skolstil 2 69kr - samma som Skolstil29 kr, men med inbyggd talsyntes  
apple  Bornholmslek 49kr - fonologisk lek med rim och ord utifrån Bornholmsmodellen  
apple  OrdensMagi
45kr - dra ljudande bokstäver till ord som läses upp allt eftersom. film

apple  Skrivis gratis/28kr - pekbok och lära skriva 130 ord i stigande svårighetsgrad
apple  Lyssna och läs 22kr - lyssna och koppla till ord och/eller bild
apple  Stavningslek 22kr - träna att skriva på ett lekfullt sätt  playbutiken
apple  Bokstavspussel 28kr - lägg ljudande bokstäver i till bilder, eller skapa egna 
apple  Alfavux 39kr - lägg ljudande bokstäver till bilder, barn-vuxen

apple  iMatch iT ABC 28kr - träna fonem - bokstav/begynnelse-, alfabete och memory
apple  Läs och förstå49kr - läsförståelse och lust att läsa utan tävlingsmoment
apple  LäsKod 49kr - läs- och skrivinlärning, särskilt till elever med annat modersmål
  Writereader 59kr -

apple  ABC-Raketen gratis -  träna att känna igen bokstäver och ord - även online på UR
Språk- läs- och skrivträning på svenska en länksamling hos Pappas appar
Träna stava en länksamling

Berätta med text och bilder, bildspel och film
 app-bookcreator app-ritprata2 app-skitch app-educreations app-explaineverything
apple  Book Creator38kr - skapa böcker med egna bilder och text, öppnas i iBooks
  PicCollage gratis -
apple  Foto 36515kr - fyll almanackan med bilder tagna den aktuella dagen.
apple  Ritprata2 28kr - skapa socialaberättelser mycket enkelt (ersätter Ritprata) 
apple  MadPad 22kr - filma 12 filmer, som sen kan ses på "en och samma sida"
apple  Skitch gratis - rita och skriv på bilder, beskär i lagom storlek
apple  Educreations gratis - en whiteboard att lägga in bilder, rita, berätta
apple  Explain everything 22kr - skriv, lägg in bilder, prata in och gör en presentation *. Den fungerar som en interaktiv skrivtavla, en smartboard. se film här 

 app-imovie app-keynote app-storyrobe app-sockpuppet
apple  iMovie gratis på nyare enheter - skapa film se en film
apple  Keynote gratis/75kr - ungefär som PowerPoint eller Keynote på dator
apple  Puppet Pals gratis - berätta med figurer, nästan som dockteater, i en film.
apple  Puppet Pals 2 38kr - nu kan du även lägga in dina egna figurer.
apple  Storyrobe 7kr - välj bilder, spela in berättarröst och skapa film
apple  Videolicious gratis - välj bilder och filmer, spela in berättarröst och skapa film.
apple  Sock Puppets gratis -  skapa små filmer med sockdjur som rör sig och pratar.

Matteappar som har det "lilla extra"
 app-kingofmaths app-fingu  app-motionmath app-nomp app-misterymathtown app-mojiklockis app-raknerattan app-tiokompisarapp-symetry app-formler 
apple  King of Math junior15kr - färdighetsträning i matte på många sätt, alla åldrar

apple  King of Math 7kr - färdighetsträning för högre årskurser
apple  Fingu gratis - träna antal
apple  Motion Math28kr - hungrig guppy som lockar till att lära addition
apple  NOMPgratis -  skapa en egen inloggning och träna matte i skolan och hemma
apple  Mistery Math Town 22kr - mattespel för mellanstadiebarn
apple  Moji Klockis 7kr - lärospel för barn som ska lära klockan
apple  Räkneråttan 15kr - matteträning för de yngsta
apple  Tiokompisar 22kr - samarbeta om och träna talkamrater
apple  Symmetry shuffle15kr - träna att hitta mönster och träna rumslig, spatial, förmåga
apple  Symbols 1plus1 gratis - skriv för hand, det skrivna tolkas till siffror och du får svaret
apple  Panther Math Paper 75kr - digitalt räknehäfte med stora möjligheter, skrivstöd
 Formelsamlingar finns i flera varianter till apple, android och windows, leta och finn

Digitala räknehäften  app-modmath  app-pantermathpaper  
apple  ModMath gratis - digitalt räknehäfte med kalkylator., hjälp vid dyslexi, dyskalkyli

apple  Panther Math Paper 75kr - digitalt räknehäfte med stora möjligheter, skrivstöd

Tid, påminnelse, schema och dagbok
 app-pratklocka app-timstock  app-timetimer app-tempotim  

apple  Pratklocka 15kr - visuell timer som pratar. Det går att spara påminnelser *
apple  Timstock 7kr - 1-100 min se hur lampor släcks och sen signal
apple  TempoTim 7kr - håller reda på tiden och vems tur det är
apple  Time Timer 22 kr - en röd "tårtbit" blir allt mindre när klockan räknar ner 
apple Skolfoto XL gratis - schema med färger för ämnen, påminnelse och timer
apple Tasuc Schedule 159 kr, Film 

Språk - eng, sva, modersmål...  app-worldicapp-bitsboard gp-glosor-eu
Apparna med talsyntes kan ställas om till engelska eller andra språk.

Modersmålsappar länklista hos Pappas Appar
apple Worldictionary gratis - fotografera en engelsk text och få orden översatta
apple Bitsboard  gratis/22kr  - kartor med ord som tränas på flera sätt, skapa kartor o dela
apple  Glosor gratis - skapa listor med ord för att träna på (Spellic och Glosor.eu)
apple Quizlet - skapa/hämta "flashcards" för att träna ord och begrepp

Ord och Begrepp  app-korsochtvars app-fargerochfordon app-soundtouch  
applewindows  Kors & Tvärs 49kr - träna stavning och ord i 270 korsord
apple Färger och fordon 28kr - träna färgord och ordförråd inom området fordon.

apple  SoundTouch gratis lite /betala för mer - bakom bilder finns "växlande" foto, tal och ljud. 

Talträning   app-sesprakljuden app-fonemo app-fonemix app-omenbild app-sprakbubbel
apple  Se bokstav
sljuden gratis - klicka på bokstaven och se hur den formas i munnen *
apple  Fonemo 28kr + 22/ljud eller F-Pro för 249kr - talövningar med kort.
apple  Fonemix 22kr - öva på s-ljudet och skapa ordlekar och små sagor
apple Om en Bild - . lägg in bilder och röst. Uttalsträning - träning inspelad, även AKK
apple Pratbubbel 129kr - träna språkljud och bygg meningar med bubblor
Sök på iBlower så hittar du appar i olika varianter för att träna munmotorik.

Känslor - ansiktsuttryck   app-empatico app-puffarna
apple  Empatico 15kr - spela memory med ansiktsuttryck, bra kommentarer
apple  Puffarna 29kr - spel för att lära sig ansiktsuttryck 
apple Training faces 22 kr - att träna ansiktsuttryck (engelska)

Teckenspråk och Bliss
app-tsp app-spreadsigns app-signitforward app-ritade tecken app-takkrod app-takk bam app-teckenlex

apple Svensk teckenspråkslexikon gratis - sök ord och se på film hur de tecknas
apple  Spreadsigns gratis - Europeiskt teckenspråkslexikon på många språk
apple  SignitForward 22kr - 1500 vardagsord TAKK och teckenspråk i film och bild
apple  Ritade tecken 22kr - teckande vardagsord i filmer
apple  TAKK 49kr - lär dig 1500+ ord i olika kategorier genom tydliga videosekvenser NY
apple  TAKK (bok) 49kr - ett komplement till boken Teckenkommunikation grundbok
apple Teckenlex 139kr Teckenlex free teckenlexikon med filmer som förklarar ord
apple  iBlissymbols 139 kr - bra lista 4500 bilder, svår att använda. föräldrar/personal.
 
Kommunikationsstöd   app-gridplayer app-pratkort app-samtala app-widgetgo  app-soundslate
apple  GridPlayer gratis - färdiga meningar du skapar av bilder, läses upp. *
apple  Pratkort 219kr / Pratkort lite redigerbara mappar- bildkort med inläst text  se film
apple  Samtala   85kr - ett bildbibliotek om det är svårt att hitta orden språk/afasi
apple  Widgit Go - 599kr - kommunicera med 12000 Widgitsymboler på svenska
apple  GoTalk Now 599kr sv talsyntes eller inspelning till bilder
apple  SoundSlate  55 kr -skapa kommunikationskartor med ljud film  
apple   Scene speak 75kr - lägg in "hotspot"och tala in meddelanden på egna fotografier
 
Lek och Lär  app-pandamix app-smacktalk app-crazyfaces app-sagominisoundbox 
apple Pandamix 22kr - "pysselsättning" för lärande
apple Puzzlemaker 19kr - lägg pussel med av egna foto med/utan bakgrundsstöd
apple  SmackTalk med djur som härmar det man säger
apple  CrazyFaces 22kr - ett ansikte som rör på munnen när du pratar 
apple  Sago Mini Sound Box gratis - klicka på bollar olika ljud och överraskningar

apple Toca Boca i många olika tema
  
Samla och dela filer
apple  Dropbox gratis - spara och dela dina filer i molnet via app och webbsida. film om Dropbox
apple  Google Drive gratis - spara och dela dina dokument, redigera i Googles appar. 
apple  OneDrive gratis - Microsofts onlinetjänst med förenklad version av Word, Excel och Powerpoint. Kan kompletteras med MS Office 365
skolapparnu
 
Svenska appar från LäraMera och Leripa  
länk till samlingsdokument (aug 2013)
 
 
IPad-appar för språk och kommunikation, av Ingmari Svensson Sölvesborg

 appar-spsm

Skapa konto på iTunes utan kreditkort

 

Pedagog Stockholm:
 

TIPS

Få text uppläst
Inställningar-Allmänt-Hjälpmedel-Tal (Tala markering ) gör att iPad läser upp det som markeras. Rösten lät lite "burkig" i iOS6, men med iOS7 kan du hämta en röst med "Förbättrad kvalitet" om du först klickar på språkets namn. Den växlar automatiskt mellan svensk och engelsk tal (eller vilket språk du väljer).

Diktering - tal-till-text (endast i iOS8)
Inställningar-Allmänt-Tangentbord-aktivera ger en mikrofon i tangentbordet som alternativ för att lägga in text.

Lösenordsskydda paddan med "fördröjning"
Inställningar >Allmänt > Lösenkodslås
"fördröjd" låsning av din enhet. Lösenord krävs efter inställd tid. Bra att den inte låses för fort vid minsta paus.

Lösenordsskydda med begränsning
Inställningar > Allmänt > Begränsningar lägg begränsningar så att det inte går att installera, avinstallera eller köpa inuti appar.

Förhindra att någon byter till annan app
Inställningar > hjälpmedel > Guidad åtkomst
- klicka i guidad åtkomst och bestäm kod. Öppna den app som du vill att barnen ska använda och bli kvar på. Trippelklicka på hemknappen - ringa in de områden som du vill "stänga av" sedan klicka på Start. När du vill komma ur programmet - trippelklicka igen och skriv in kod.

Förhindra att någon ofrivilligt bläddrar mellan appar
Inställningar > Allmänt > Multitask-gester
kan avaktiveras. Illa blir det när barnen sveper sig vidare till nästa program utan att det var meningen. Men funktionen kan vara bra att ha ifall man vill snabbt växla mellan öppna fönster. 

Minska riktad reklam
Inställningar > Integritetsskydd > Reklam -begränsa spårning

Sök på plattan
- svep nedåt mitt på skärmen. iOS7

Instrumentpanel med snabbfunktioner -
- svep uppåt från skärmens nederkant iOS7

Notiscenter som en rullgardin
- svep nedåt från skärmens överkant iOS7

Ångra app-köp 
Läs här http://www.pappasappar.se/angerratt-appar/

Hemknappens funktioner
En klick = gå ur appen, gå till hemsidan
Två klick = se senast använda appar
Tre klick =  öppnar Guidad åtkomst ifall den är aktiverad 
Kort samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen = fotografera skärmen
Lång samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen tills det blir mörkt = "Hård omstart"
Lååång samtidig klick på Hem + vilo-/väckningsknappen tills äpplet kommer tillbaka = "snabb omstart"

Sidoknappen kan reglera antingen ljud på/av eller låsa rotering av skärmen
Inställningar > Allmänt > Sidoknappens funktion

Fotografera och redigera
Bilder kan beskäras via knappen "Ändra" > Beskär > Spara. Då ersätter du orginalbilden. Vill du ha orginalbilden kvar är det bättre att förstora bilden (dra isär) så att bara det du vill ha kvar är synligt. Därefter används Hem + viloknappen för att ta en skärmbild.

SPSM:s TIPS OCH IDÈER FÖR IPAD

Hjälpmedelsfunktioner i iOS (iPhone och iPad) Film från Hälsa och Habilitering, Uppsala (aug 2014)

Så här lägger du in e-böcker i din iPad/iPhone

 Inställningar för Apple-TV i skolan - Jesper Levallius blogg


Britt Hansson, webbansvarig

 

Tags: appar, möjligheter, tips, goda råd, dyslexi, AKK

 Skriv ut  E-post

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

Kommentarer  

# Andreas Öhman 2012-11-05 09:16
Vi har ett gäng appar till iPad (7st) och kommer att producera fler. Räkneknep, Växtriket och ett antal edukativa memoryspel - Edu-Memory.

Kolla på www.softogram.se eller sök efter dem på iTunes/Appstore
Svara