Läsning och skrivning

Läs och Skrivportalen - Välkommen till Läslyftet som bygger på kollegialt lärande och syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet riktar sig till lärare i alla ämnen. Lärare och förskollärare i förskoleklass och personal i skolbibliotek kan också medverka.

UR-Samtiden - Skolforum 2013 med fyra föreläsningar om läsförståelse.
Martin Widmark, läraren, författaren och initiativtagaren till En läsande klass
Marie Trapp (Svenska Akademiens svensklärarpris 2013)
Malin Gonzales, Malin Hugander och Malin Jonsson från Sätraskolan i Stockholm
skolforum13-0  skolforum13-1  skolforum13-2 

skolforum13-5Barbro Westlund har i sina böcker och forskning om läsförståelse bidragit till hur vi kan arbeta med läsförståelse för att eleverna ska bli bättre läsare. Länk till hennes föreläsning UR Samtiden april 2012

Läsförståelsestrategier får inte bli en receptbok (Skolvärlden).

 

Framgångsfaktorer vid läs- och skrivlärande, Catharina Tjärnbergs doktorsavhandling (130523) visar att framgångsrika lärare lyfter elevernas styrkor och skapar ett klassrumsklimat där känslan är att det är okej att elever lär och gör på olika sätt. Framgångsrikt var också att upptäcka elevens problem innan eleven gjorde det. Då kan man bygga in läs- och skrivlärande redan i förskoleklass och eleven behöver inte stämpla sig själv som någon som har svårigheter

Läsförståelsestrategier - fem korta filmer av Susanne Nystedt. 
Att förulasforstaelsestr-nystedttspå  
Att göra textkopplingar 
Att skapa inre bilder
Att göra inferenser
Att ställa frågor

Åsså har jag dyslexi - åtta barn med dyslexi som berättar hur de kände före och efter de fick diagnosen, och om sina strategier för att tackla svårigheterna. (tillgänglig 9/4 till 9/10 2013)

50 olika sätt att redovisa en bok en av sidorna i bloggen Kreativt skrivande 

LUS i Stockholms stad, filmer från PedagogStockholm

Att skriva sig till läsning en webbplats med länkar till kommunala ASL-sidor
Tidig information från Datorn i utbildningen från 2004. Det finns en Facebookgrupp Att skriva sig till läsning.

läsa och skrivaWebbplatsen Läsa & skriva är resultatet av ett samarbete mellan Myndigheten för skolutveckling och Institutionen för utbildningsvetenskap vid Mittuniversitetet i Härnösand. Webbplatsens fokus är på barns tidiga språk- samt läs- och skrivutveckling.
Se filmer om läsning och läsutveckling

Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser
för elever med läs- och skrivsvårigheter
Denna andra och avslutande rapport från ”Konsensusprojektet” har finansierats av Specialpedagogiska institutet och Lärarhögskolan i Stockholm. Redaktörer: Mats Myrberg Anna-Lena Lange
Stockholm 16 december 2005, i tryck 2006

Dyslexi : en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie. 2007:2.
I rapporten beskriver professor Mats Myrberg vid Lärarhögskolan i Stockholm ett antal olika aspekter på forskning om dyslexi

Kod-Knäckarnas informationsmaterialKk
"Hitta läsningen! Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver"

Alla kan lära sig att läsa! Med hjälp av dvd:n kan föräldrar göra en spännande resa in i bokstävernas värld tillsammans med ditt barn.
”Föräldrar - en resurs för sina barn ”, cd och broschyr.
Föräldrapaketet finns att beställa hos Kod-Knäckarna.
På ett enkelt sätt får du veta hur du kan hjälpa ditt barn i vardagslivet och med skolarbetet redan från starten. Materialet är gjort för föräldrar, men även lärare efterfrågar utbildningspaketet som kan ligga till grund för en bra dialog. Materialet betonar betydelsen av samarbete mellan föräldrar och lärare.
Hjärnforskaren Martin Ingvar: Alla barn har rätt till bra läsning. Han vill att lärarutbildningen ska fokusera mer på läs- och skrivinlärning.

 

Tags: forskning, skriva till läsning, läsförståelse, läsutveckling, läsa, skriva

Skriv ut E-post