tidsenligaverktyg

Hitta språket!

Screenshot 2014-05-07 22.03.39Kodknäckarna bjuder oss på den nya filmen Hitta språket! om barns språkutveckling 0-5 år. 

Målet är att förbättra barnens språköra och öka läsglädjen, för att minska risken för senare läs- och skrivsvårigheter. Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet.
Låt oss dela med oss av filmen till alla småbarnsföräldrar! 

Skriv ut E-post

Skrivet om en-till-en

Unos Uno heter ett forskningsprojekt som 2010-2013 har forskat om vad som händer på skolor där varje elev får var sin dator. Projektet har förutom årliga rapporter resluterat i Åke Grönlunds bok Att förändra skolan med teknik -bortom en dator en elev. Håkan Fleichers avhandling En elev en dator, visar ungefär samma resultat.

Skriv ut E-post

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek