• Tips
  • SPSM lanserar stödtjänst för att hitta läromedel efter behov

SPSM lanserar stödtjänst för att hitta läromedel efter behov

SPSM har lanserat en stödtjänst för att underlätta att hitta läromedel för elever i behov av stöd. Det är läromedel både från svenska läromedelsföretag och läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hitta läromedel, det är söktjänsten som SPSM erbjuder till alla, där går det att läsa på vilket sätt som olika läromedel ökar tillgängligheten beroende på behov för individen.
Likaså beskrivs till exempel vad som kan göra att ett läromedel passar elever med synnedsättning eller för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer på Hitta läromedel, SPSMs nya stödtjänst

 

 

 

Tags: SPSM, läromedel

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek