tidsenligaverktyg

De saknade barnen

 Alla borde se Kenth Hedevågs föreläsning. Den ger förståelse för varför somliga elever stannar hemma och några förslag på vad man kan göra. Föreläsningen finns tillgänglig på UR-Samtiden

Högläsning ger ökad hjärnaktivitet

Ju mer högläsning som barnen exponerats för under 3- till 5-årsåldern desto mer aktiverades vissa delar av hjärnan när de fick lyssna på en uppläst berättelse. Studie visar att effekten kan mätas med magnetkamera.

Fjärrundervisning, vad gäller nu?

Modersmålsundervisning från annan kommun, via fjärrundervisning, har använts i många år. Men fjärrundervisning har inte varit reglerad i lag, vilket varit önskvärt.  Den 19/3 fattade Riksdagen beslut som gör det olagligt att köpa fjärrundervisning från annan kommun. Hur blir det nu? 

Fler artiklar...

Skoldatatek.se är en gemensam webbplats
för Sveriges Skoldatatek